Επιπλωμένα διαμερίσματα για βραχυχρόνια ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα & κάντε κράτηση!

Άφιξη στις:
Open the calendar popup.
Αναχώρηση στις:
Open the calendar popup.
Διαμέρισμα:

Εταιρική διαφάνεια

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
(άρθρο 47 του νόμου 4072/2012 περί ΙΚΕ)
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Εταιρική επωνυμία ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΨΙΛΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος CITYAPARTMENTS
Νομική Μορφή Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
Αριθμός καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. 043 331 180 6000 Γ.Ε.ΜΗ. Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία Καταχώρισης 28/12/2016
ΑΦΜ 99 77 41 243 - ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Κατάσταση εταιρίας                                    Η εταιρία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση
Εταιρικό κεφάλαιο 31.500,00 ΕΥΡΩ
Αριθμός και αξία εταιρικών μεριδίων 6.300 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ
Διεύθυνση της έδρας Πλάτωνος 1, 54631 - Θεσσαλονίκη
Κύριες δραστηριότητες Mεσιτεία ακινήτων, κατασκευή κτηρίων, καθαρισμός, εμπορεία ενοικίαση και επιδιόρθωση ποδηλάτων, φύλαξη πραγμάτων.
Διάρκεια του νομικού προσώπου Μέχρι τις 28/12/2066
Ιστοσελίδα της εταιρείας http://www. cityapartments.gr


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Διαχειρίστρια 
Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο Ελένη Παπανικολάου, του Στεφάνου
Ημερομηνία και τόπος γέννησης 19/12/1980 στη Θεσσαλονίκη
Υπηκοότητα ΕλληνικήΕταίροι

1ος εταίρος
Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο Ελένη Παπανικολάου, του Στεφάνου
Ημερομηνία και τόπος γέννησης 19/12/1980, Θεσσαλονίκη
Υπηκοότητα Ελληνική
Αριθμός μεριδίων 3.339 μερίδια συνολικής αξίας 16.695 €


2ος εταίρος
Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο Δημήτρης Παπανικολάου, του Στεφάνου
Ημερομηνία και τόπος γέννησης 20/07/1973, Θεσσαλονίκη
Υπηκοότητα Ελληνική
Αριθμός μεριδίων 2.961 μερίδια συνολικής αξίας 14.805 €